La petició va ser la de fer el redisseny de la nova imatge gràfica amb un objectiu definit que el nou disseny mostrés fefaentment que TOC TOC té diferents línies de producte.

Es va resoldre amb tres sublogos, un per cada línia de producte, adjudicant a cadascun un color per recolzar-ne la diferenciació.

 

587a07a7f086c.png photo
58761724dbe1f.png photo
587a0f0fc3e1b.png photo
5876593dcafe7.png photo
58764a3a28aad.png photo
58764a84e8508.png photo