El projecte era crear una imatge viva i fresca per a un repàs tradicional.

La resposta donada va començar pel “naming”, una vegada decidit es va procedir a la creació de la imatge, per poder fer-ne el disseny de la papereria, del rètol lluminós i per últim de la part gràfica de la pàgina web, que es caracteritza per la seva adaptació als diferents entorns digitals, “responsive” total.

Desenvolupament web FLUX

 

5876749a6fdc5.png photo
5876749a70001.png photo