Projecte portat a cap amb voluntat de donar una nova imatge del restaurant a partir de la seva carta, feta de forma estructurada, amb un color fresc i una tipografia actual.