Disseny web: el mirall 2.0 - Diseño web: el espejo 2.0

05/02/2017
Disseny web: el mirall 2.0 - Diseño web: el espejo 2.0

«Tenir un negoci d’èxit avui en dia té relació amb el que pots dir, no només sobre el que pots fer», diu Seth Godin, expert en marketing i escriptor. D’alguna manera, les empreses avui en dia han de ser bones en termes de serveis i productes que ofereixen, però també han de saber comunicar les seves visions i perspectives sobre el què ofereixen.

En altres paraules, les empreses són avui en dia no només proveïdors de béns físics i abstractes, sinó també conta-contes, i Internet és el llibre que els seus potencials llegeixen amb més avidessa.  Per tant, tenir una bona presència online és vital per tenir èxit, bàsicament per les següents raons:

 

Tenir pàgina web crea credibilitat: De fet, la manca de pàgina web pot minar aquest aspecte. Ja que l’ús d’Internet en la presa de decisions de compra i de contractació de serveis és tan extesa avui en dia, és gairebé mandatori per qualsevol empresa -petita, mitjana o gran- el tenir una web on els potencials clients puguin tenir un primer contacte amb els serveis o productes que la teva empresa ofereix. És més fàcil que un client confii en tu com a companyia si pot consultar els teus projectes anteriors, i conèixer-te una mica abans de prendre una decisió.

 

Una pàgina web també t’ajuda a ser visible: Un cop més, tenir una pàgina web fa que aquelles persones que no coneixen la teva empresa físicament puguin tenir accés i informació sobre ella de manera online. Si un client potencial necessita un servei en concret, una de les primeres coses que pot fer es cercar online quines empreses ofereixen aquest producte o servei. Si tens una pàgina web, els clients poden «veure’t» més fàcilment.

 

Un cop entenem la importància de tenir una pàgina web per donar a la teva empresa una imatge visible i que creïi confiança, hi ha alguns elements que pots tenir en compte a l’hora de començar aquest projecte:

 

Quina és la teva estratègia?

Si consultes empreses com Tu&Jo, veuràs que el primer pas abans de fer el disseny de la teva web és tenir cert elements decidits. El nom, el públic objectiu, i l’abast de la teva empresa són elements bàsics a tenir en compte abans de fer qualsevol altra cosa. Per tant, pensa en coses com aquestes:

Tens un nom adequat?

Quins són els teus potencials clients?

Quin problema que els teus clients tenen pot resoldre la teva companyia?

A quin nivell operarà la teva empresa (local, nacional, internacional)?

 

Quina és la imatge que vols que la teva web projecti?

Potser la teva empresa té una imatge simple i moderna, o potser és més vintage. Potser necessites molts colors, o una pàgina en tons neutres. Si tens un logo i dissenys associats amb la teva empresa, la teva pàgina web hauria d’anar en la mateixa línia. És una bona idea contractar el mateix dissenyador per fer les dues coses, però si no t’és possible, consulta un expert per fer que tant la teva imatge en paper com la teva imatge web tinguin el mateix estil, colors i disseny.

Recorda, no és només el que pots fer, sinó la manera en que ets capaç de comunicar-ho el que pot fer de la teva empresa, un èxit. Tenir una imatge física adequada atreu clients que viuen a prop de la teva oficina; tenir una imatge online adequada atreu a tota persona amb accés a Internet. En altres paraules, val la pena utilitzar temps en considerar la teva imatge online i desenvolupar un disseny web que s’adapti a tu.

Pots consultar www.tujodisseny.com per trobar inspiració o consultar Georgina i Laia sobre com desenvolupar una imatge web apropiada per les teves necessitats .

Feliç setmana!

Aneley Lampugnani

...

«Tener un negocio de éxito hoy en día tiene relación con lo que puedes comunicar, no sólo con lo que puedes ofrecer», decía Seth Godin, experto en marketing y escritor. De alguna manera, las empresas tienen que ser buenas en términos de servicios y productos ofrecidos, pero también tienen que saber comunicarsus visiones y perspectivas sobre aquello que ofrecen.

En otras palabras, las empresas son, hoy en día, no sólo proveedores de bienes físicos y abstractos, sinó también cuenta-cuentos, e Internet es el libro que sus potenciales clientes leen con más avideza. Por tanto, tener una buena presencia online es vital para tener éxito, básicamente por las siguientes razones:

 

Tener una página web crea credibilidad: De hecho, la falta de página web puede minar este aspecto. Ya que el uso de internet en la toma de decisiones de compra y contratación de servicios es tan extenso hoy en día, es casi mandatorio para cualquier empresa -ya sea pequeña, mediana o grande- el tener una web donde potenciales clientes puedan tener un primer contacto con sus servicios o productos. Es más fácil que un cliente confíe en ti como compañía si puede consultar tus anteriores proyectos, y conocerte un poco antes de tomar una decisión.

 

Una página web también te ayuda a ser visible: Una vez más, tener una web hace que aquellas personas que no conocen tu empresa físicamente puedan tener acceso e información sobre ella de manera online. Si un cliente potencial necesita un servicio en concreto, una de las primeras cosas que hará es buscar online cuáles son las ofertas disponibles. Si tienes una página web, tus posibles clientes te pueden «ver» más fácilmente durante su búsqueda.

Una vez entendemos la importancia de tener una página web para dar a tu empresa una imagen visible y que cree confianza, hay elementos que puedes tener en cuenta a la hora de comenzar tu proyecto web:  

 

¿Cuál es tu estrategia?

Si consultas empresas com Tu&Jo, verás que el primer paso antes de hacer el diseño de tu página web es tener ciertos elementos previamente decididos. El nombre, el público objetivo y el abasto de tu empresa son elementos básicos a tener en cuenta antes de hacer cualquier otra cosa. Por tanto, piensa en cosas como estas:

¿Tiene tu empresa un nombre adecuado?

¿Cuáles son tus clientes potenciales?

¿Qué problema que tus clientes tienen puede resolver tu empresa?

¿A qué nivel operará tu empresa (local, regional, internacional)?

 

¿Cuál es la imagen que quieres que tu página web proyecte?

Puede que tu empresa tenga una imagen simple y moderna, o puede que sea más vintage. Puede que necesites muchos colores, o una página web neutra. Si tienes un logo y otros diseños asociados a tu marca, tu página web debería ir en consonancia. Es una buena idea contratar a la misma empresa de diseño para ambos proyectos, pero si no es posible, consulta con los expertos para conseguir que tanto tu imagen en papel como la imagen web tengan el mismo estilo, diseño y colores.  

Recuerda, no es solo lo que puedes hacer, sinó la manera en que eres capaz de comunicarlo , lo que hace de tu empresa un éxito. Tener una imagen corporativa física adecuada atrae a clientes que viven cerca de ella; tener una imagen online adecuada atrae a toda persona con acceso a internet. En otras palabras, vale la pena utilizar algo de tiempo en considerar tu imagen online y desarrollar un diseño web que se adapte a ti. 

Puedes consultar www.tujodisseny.com para encontrar inspiración o consultar Georgina y Laia sobre cómo desarrollar una imagen web apropiada para tus necesidades.

¡Feliz semana!

Aneley Lampugnani


COMPARTEIX

  • SUBSCRIU-TE